- Klimamøtet svikter barna

Redd Barna er skuffet over at verdens barn er helt utelatt fra utkastet til ny klimaavtale, som legges fram i København. – Uakseptabelt, sier konstituert generalsekretær Tove Romsaas Wang.