Fotfølger Berge Gerdt Larsen

Ingeniør Tor Lien fra Bergen flytter pengene sine etter Berge Gerdt Larsen. I forrige måned solgte han DNO-aksjer for rundt 15 millioner og puttet gevinsten i riggmarkedet.