Mot ja til assistert befruktning for lesbiske

Regjeringens forslag om å gi lesbiske rett til assistert befruktning får trolig støtte av et flertall i Stortinget.