- Bryter makspris-løfte

Regjeringen synes det koster for mye å innfri løftet om å sette ned maksprisen i barnehagene.