Vi har verdens høyeste toll på mat

Ingen land i hele verden har høyere tollsatser på importert mat enn Norge. Det viser helt fersk statistikk fra WTO - Verdens handelsorganisasjon.