Mest kokain i kloakken i Oslo vest

En måling av kokaininnholdet i kloakken i Oslo viser dobbelt så høy forekomst på vestkanten som på østkanten.