Lengre pappaperm? Ja takk.

Barneombudet mener en tredeling av fødselspermisjonen mellom mor og far er det beste for barna.