- Løy i stor helseundersøkelse

Yrkessoldater fryktet at karrieren kunne stå på spill hvis de svarte ærlig på Forsvarets store veteran-helseundersøkelse.