Politiet legg vekk saka mot ekspedisjonssjefen

Saka mot ein ekspedisjonssjef som har vore sikta for ulovleg oppbevaring av barnepornografi, er lagt vekk.