Ikke forklaringsplikt overfor politiet

Justisminister Odd Einar Dørum vil ikke innføre et krav om at vitner til alvorlige forbrytelser skal måtte forklare seg for politiet.