Kraftige innstramninger i asylpolitikken

Asylstrømmen neste år kan bli så kraftig at den truer det norske velferdssystemet, mener innvandringsminister Sylvi Listhaug. Derfor foreslår regjeringen en asylpolitikk som er blant Europas strengeste.