LO-jakt på medlemmer

LO-kongressens 300 delegater vil måtte rette søkelyset på egen organisasjon. Aldri har flere nordmenn vært i lønnet arbeid, men stadig færre tror LO er et hjem for dem. Synkende medlemstall svir økonomisk i LO.