EU-utvidelsen dyr for Norge

Centre for European Policy Studies tviler på om Norge får kompensasjon for at fiskeeksporten til de nye søkerlandene belegges med toll.