Vil ha lågare straffer

Straffelovkommisjonen vil senka dei øvre strafferammane for valdtekt og for seksuell omgang med barn under 14 og 16 år. Kommisjonen vil og ha mindre bruk av straff og lavere maksimalstraffer for narkotikabrotsverk.