Passiv røyking koster liv

Antallet som årlig dør i Norge av passiv røyking er beregnet til rundt 500 personer. Det er nesten dobbelt så mange som antallet drepte i trafikken.