Trekker seg i protest mot røykeforbud

Erik Nord, som er medlem av Nasjonalt råd for prioriteringer i helsevesenet, trekker seg fra rådet i protest mot regjeringens forslag mot røykeforbud på alle utesteder.