Fyr uten fyrer

Om noen år vil fyrvoktere være en saga blot. Landets fyrstasjoner skal gradvis nedbemannes og vokterne erstattes av moderne teknologi. Det vedtok stortingsflertallet Høyre, Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti fredag.