Nytt søk etter "Sleipner"-savnede

Bergen: Det skal gjennomføres et nytt søk etter de tre personene som ikke er funnet etter "Sleipner"-forliset.