500.000 illegale flyktninger årlig

Illegale flyktninger strømmer til Europa som aldri før. EU-forslag innebærer at alle schengenland skal straffe menneskesmuglere likt.