Rystet over Bush

Miljøvernminister Siri Bjerke er rystet og EU vurderer klimaavtale uten amerikansk deltakelse.