Norge kan bli republikk

Siden SV rutinemessig foreslo «å innføre republikk» i valgperiodens tredje sesjon i fjor, står Stortinget formelt fritt til å fjerne monarkiet allerede neste år. I praksis er prosessen noe mer komplisert.