Ikke flertall for kollektiv straff for gjenger

Stortingsflertallet vil ikke at det skal kunne reises tiltale og ilegges straff overfor samtlige medlemmer i en gjeng, når hovedpersonen ikke kan identifiseres.