Dødsalgene kan stoppe lakseoppdrett

Forsker Jan Aure ved Havforskningsinstituttet i Bergen sier alt tyder på at den fryktede dødsalgen har tatt permanent tilhold i Skagerrak og Kattegat. Det kan bety slutten for lakseoppdrett langs hele Sørlandskysten.