Tele2 greier ikke konsesjonsfristene

Tele2 innrømmer at selskapet ikke greier å overholde fristen for utbygging av UMTS-nettet. Dermed bryter selskapet løftet i konsesjonssøknaden.