Staten vil kompensere for momstap

De frivillige organisasjonene får trolig mer penger fra staten for å kompensere for økte utgifter i forbindelse med momsreformen.