- Fare for gjentagelse

Fare for gjentagelse. Pedofile trekk. Små eller ingen mulighet til forbedring. Slik beskriver de sakkyndige den draps- og voldsdømte Viggo Kristiansen.