Stor pågang fra publikum

Arendal (bt.no): Tinghuset i Arendal har fått en rekke forespørsel fra personer som ønsker å være til stede i rettsaken. Alle er blitt avvist.