Trues av oksygenmangel

Norge og de andre Nordsjølandene svikter 15 år gammel målsetting om reduksjon av nitrogen-utslipp. Oksygenmangel, algeoppblomstring og fiskedød er noen av effektene.