• Førstestatsadvokat Walter Wangberg (t.v.) vil bli politimester og Rolf B. Wegner ønsker å beholde tittelen.

Wegner vs. Wangberg

Wegner får hard kamp om jobben som politimester i Hordaland. På søkerlisten står nemlig også førstestatsadvokat Walter Wangberg.