- Snøhvit ikke godt nok utredet

Miljøverndepartementet vil ha en full utredning for den sørlige delen av Barentshavet før Statoil får tillatelse til å bygge ut Snøhvit.