Måtte skilles for å få sykehjemsplass

Etter 38 års ekteskap måtte et ektepar i Vestfold ta ut separasjon for at den pleietrengende kona skulle få plass på sykehjem.