Nordmenn er lykkelige

Over 70 prosent av befolkningen i Norge er meget eller svært godt tilfreds med livet.