Statsadvokaten anker Beheim Karlsen-saken

Statsadvokat Jan Hoel anker dommen i Beheim Karlsen-saken. Hoel er ikke fornøyd med at de to 19-åringer som ble dømt for vold og trusler, ble frikjent etter rasismeparagrafen.