Per, Veronica og Kristin fikk 21 år

Per og Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland ble alle dømt til 21 års fengsel for trippeldrapet. Lars Grønnerød ble dømt til to og et halvt års fengsel for uaktsom medvirkning til overlagt drap.