Fengsling bak lukkede dører

Forhørsretten har avgjort at spørsmålet om fortsatt varetekt for Gamal Hosein skal skje bak lukkede dører.