Ap lover tiltak for fattige barn

Byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen vil starte et eget prosjekt for å bedre situasjonen for byens mer enn 3000 fattige barn.