Kraftig kritikk av Krohn Devold

Fremskrittspartiet og Sosialistisk Venstreparti planlegger hard kritikk mot forsvarsminister Kristin Krohn Devold (H) for en oppsigelsessak i Forsvarsdepartementet.