Danielsens kjæremål forkastet

Høyesteretts kjæremålsutvalg har forkastet kjæremålet fra Dag Danielsen og to andre suspenderte Frp-ere.