Hard strid om Statskonsult

Fagrørsla og sentrale folk i Arbeidarpartiet er i opprør over det dei oppfattar som at direktoratet Statskonsult er blitt ofra i budsjettforhandlingane.