Teorien bak terapeutisk kloning

Med kloningsmetoden som Advanced Cell Technology utvikler mener de å skulle kunne bygge opp et stamcellelager fra en liten celleprøve.