Bondevik-regjeringa bryt 150-årig praksis

I 150 år, heilt sidan 1851, har Stortinget fått oversendt fullstendige lister over alle som har søkt embetsstillingar i staten. Denne praksisen er nå avskaffa av Bondevik-regjeringa utan drøftingar.