Vil ha eget klageorgan for politiklager

-Når statsadvokatene må henlegge nær 96 prosent av alle påtaleavgjørelser i SEFO, er det noe som er galt, sier lagmann Anne Lise Rønneberg.