Trues med høyere tomteleie

Huseierne på Renen er ikke blitt enige med grunneier om den nye festeavgiften. Nå truer grunneier med å heve avgiften enda mer om ikke huseierne gir seg.