Politiadjutant ute

Ingen i politiet kan lenger kalla seg politiadjutant. Nemninga vart borte i kjølvatnet av Politireform 2000.