Kvinne har for mange barn til å få bolig

I to år har Kadija Ahmed og hennes åtte barn blitt tvunget til å bo i en kald kjeller i Oslo. Sosialkontoret sier hun har for mange barn til å få skikkelig bolig.