Terrorsiktede forblir i varetekt

De to terrorsiktede forblir i isolert varekekt.