I fjor beslagla politiet og tollvesenet 45 kilo heroin i Norge. Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus) anslo i 2009 er det årlige forbruket av heroin her i landet var på 1500 kilo, skriver Aftenposten.

— Dette er vanskelig å anslå, men vi har ikke data som gir oss grunnlag for å si at det har vært vesentlige endringer de siste årene etter 2009, sier Anne Line Bretteville-Jensen, forskningsleder ved Sirus.

Det betyr at kun tre prosent av de 1500 kiloene havner hos politiet.

I løpet av ni uker fra desember i fjor til midten av februar i år beslagla politiet nesten 35 kilo heroinholdig pulver i Oslo. Denne heroinen har en innkjøpsverdi opp mot ni millioner kroner, og gateverdien kan være opp mot 35 millioner kroner.

— Det er åpenbart at aktørene føler seg for trygge og at det er flere store partier som smugles inn. Vi konstaterer at risikoen for å bli oppdaget ikke har vært tilstrekkelig, sier Einar Aas, politiinspektør ved seksjon for organisert kriminalitet i Oslo politidistrikt.

Ifølge avisen kommer det meste av heroinen som smugles til Norge, fra Afghanistan via Tyrkia og videre langs det som kalles «Balkan-ruten» til Vest-Europa.