— Det er ingen andre yrkesgrupper som har et slikt forventningspress og risiko for gransking, sier direktør for Legeforeningens juridiske avdeling, Anne Kjersti Befring til Aftenposten.

I fjor ble det reist tilsynssak mot 945 leger og i halvparten av sakene ble det konkludert med lovbrudd.

Legeforeningen mener terskelen for å åpne tilsynssak må heves.

— Leger må tåle å bli gransket, men det må stilles krav til kvalitet også i tilsynsmyndighetenes arbeid. Det avgjørende er hva legen faktisk gjorde i situasjonen, ikke bare resultatet for pasienten. Etterpåklokskap har ingenting i dette systemet å gjøre, mener Befring.

— Det vi har sett de siste årene, er at man i for stor grad tar utgangspunkt i resultatet av behandling, og at det danner grunnlag for reaksjonene, sier hun.