• Ola Borten Moe fortsetter å terge miljøorganisasjonene.

Borten Moe avviser Mongstad-framskynding

Regjeringen vil ikke framskynde byggingen av et fullrenseanlegg for CO2 på Mongstad, sier Borten Moe.