- Mange dødfødsler en tilfeldighet

De fleste døde i mors liv, viser KKs journalgjennomgang for 2010.